lassen.net
Tuborg Boulevard 12 - DK 2900 Hellerup
Tlf.: +45 39 90 08 25 Fax: +45 36 94 40 10 info@lassen.net
Forsiden Presserummet Hvad kan vi 2006


 
newsbooster.com
April 2002
Danske Dagblades Forening vs Newsbooster
Generelt:
Danske Dagblade har siden september 2000  forholdt sig fuldstændig passiv overfor muligheden for at iværksætte en fogedforretning. Endvidere har medlemmerne i Danske Dagblade forholdt sig passive overfor muligheden for at forhindre dybe links. Endelig savner Newsbooster oplysninger om samt dokumentation for, hvilke forhold, der nødvendiggør en et fogedforbud nu.
  • Newsbooster mener ikke, at Danske Dagblade har en sag overhovedet.
 
Der har siden 1.9.2000 været to måder, hvorpå man kunne hente nyheder fra ”Newsbooster”:
 
Man kan for det første via sin browser logge på internettet og gå til siden www.newsbooster.dk. Brugeren kan via ”Newsbooster’s” forside vederlagsfrit foretage søgninger. Derudover kan brugeren (efter forudgående tilmelding) indtaste brugernavn og kodeord for herefter at få adgang til ”Newsbooster’s” mere avancerede søgeteknologi, hvor man kan gemme sine søgekriterier. Søgeresultaterne er baseret på de valgte søgekriterier  og fremkommer som oversigter over avisoverskrifter fra internetaviser. Ud for den enkelte overskrift er oplyst dato, tidspunkt samt tydelig kildeangivelse (nyhedsmediets navn). Ved at klikke på overskriften bliver man ved hjælp af et dybt link henvist direkte til den pågældende artikel. ”Newsbooster’s” teknologi påvirker ikke artiklerne, der linkes til. ”Newsbooster” respekterer således design og annoncering på den pågældende side.
 
Man kan for det andet logge på sit e-mail-program. Brugeren modtager automatisk en e-mail som indeholder en kopi af brugerens søgeresultater pr. profil pr. dag (e-mail-nyhedsbrev). Brugeren henvises via et dybe links til avisartikler, ligesom anført i foregående afsnit.
 
Uanset hvilken metode (altså enten www.newsbooster.dk eller e-mail), der vælges, har oversigten med søgeresultater nøjagtigt samme indhold. Slutresultatet hos brugeren er ligeledes det samme, idet det ikke gør nogen forskel, om de dybe links aktiveres fra www.newsbooster.dk eller fra en e-mail.
 
DDF’s fogedbegæring angår kun sidstnævnte brug af ”Newsbooster”, idet DDF ikke længere modsætter sig, at brugerne henter deres respektive nyheder på internettet via www.newsbooster.dk.
 
Newsbooster forstår stadig ikke hvori den retsstridige forskel mellem de to kommunikationsformer består, specielt ikke når Danske Dagblade først den 19. marts begyndte at sondre mellem de to leveringsmåder.
 
Bortset fra DDF’s mandanter (som i øvrigt langt fra omfatter alle de af DDF’s medlemmer, der udgiver internetaviser) har ingen af disse nyhedsmedier rejst indsigelser overfor ”Newsbooster’s” aktiviteter. Newsbooster har derimod fået henvendelser fra flere udenlandske medier (eksempelvis Pravda) med henblik på yderligere at blive fremhævet i søgeresultaterne.

Newsbooster mener at søgemaskiner generelt har en stor værdi for virksomheder, der markedsfører sig på internettet, da søgemaskinerne leverer potentielle kunder til virksomhederne.
 
Danske Dagblade kan forhindre dybe links.
Newsbooster stiller endda muligheden til rådighed for alle der måtte være interesseret. Indtil videre har kun Dagbladet Politiken benyttet sig af muligheden for at forhindre dybe links.
 
Det anføres i fogedbegæringen, at Danske Dagblade først i november 2001 blev opmærksom på Newsbooster aktiviteter. Det forstår Newsbooster ikke. Det virker usandsynligt, at en engageret og handlekraftig brancheforening som DDF i over 14 måneder skulle have kunnet forblive i uvidenhed om ”Newsbooster’s” aktiviteter, der er foregået i fuld offentlighed.
 
Newsbooster er jo ikke de eneste der udbyder internetservices baseret på søgeteknologi som henviser via dybe links eller med muligheden for at modtage søgeresultater via e-mail.
 
Danske Dagblade udarbejder også selv nyhedsbreve, som enten kan læses direkte på internettet eller sendes som e-mail til abonnenten. Danske Dagblade linker selv dybt til en række medier – indenfor og udenfor Danske Dagblades regi. Det gør deres medlemmer også. Dagbladene udsender alle e-mail nyhedsbreve med dybe links til egne internet-avisartikler - uden om forsiden. Endvidere anvendes ”tip-en-ven”-funktion, hvor man i slutningen af en artikel har mulighed for at sende en e-mail til en anden person indeholdende et dybt link til den pågældende artikel.
 
Danske Dagblade har endnu ikke dokumenteret den ”betydelige skade”, som deres medlemmer påstås at lide ved Newsbooster ApS’ udsendelser af e-mail nyhedsbreve.
 
Newsbooster bestrider, at udsendelsen af nyhedsbreve er i strid med reglerne om god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1 .
Newsbooster tjenester er hyppigt forekommende på internettet, ligesom de tjenester som Danske Dagblade og deres medlemmer leverer. Danske Dagblade mener også at Newsbooster  aktiviteter er i strid med god markedsføringsskik, når de foregår via e-mail. Newsbooster  aktiviteter er således acceptable, når de præsenteres på www.newsbooster.dk. Newsbooster forstår hvori forskellen ligger mellem de to formidlingsformer.
 
Nu mener Danske Dagblade at Newsbooster også overtræder ophavsretslovens, en anklage som aldrig tidligere har været påberåbt af foreningen.
Avisoverskrifter er titler som ikke i sig selv ophavsretligt beskyttet, med mindre de opfylder originalitetskravet. Dette vil typisk aldrig være tilfældet med avisoverskrifter. For det andet bemærkes, at citatretten indenfor pressen er vidtgående, Derfor er Newsbooster anvendelse af avisoverskrifter ikke i strid med ophavsretten.
Danske Dagblade anfægter også kun den anvendelse af avistitler, der sker via Newsbooster  fremsendelse af e-mailnyhedsbreve. Altså ser Danske Dagblade ikke nogen krænkelse ved den identiske brug af materialet, der sker på www.newsbooster.dk. Newsbooster forstår stadig ikke forskellen.